Nätverk

Nätverkens utveckling och spridning är en av de viktigaste nutida företeelserna i samtiden. Nätverk gör det möjligt att samordna projekt och utnyttja resurser, utbyta kunskap och erfarenheter samt att effektivt sprida viktig information. Informationssamhället har gjort det möjligt att skapa, nationella såväl som globala nätverk utan omfattande kostnader. Nätverk kan användas för social syften såväl som kommersiella. (Professor Evert Gummesson vid Stockholms Universitet har skrivit en lysande bok i ämnet marknadsföring, sett genom "nätverksglasögon". "Many to many marketing", en bok på svenska utgiven av Liber Ekonomi år 2004).

För mig som utövare och utforskare av Andningspedagogik innebar bildandet av International Breathwork Foundation (IBF) ett konsekvens av många andningspedagogers önskan om ett internationellt utbyte och samarbete med nätverkets alla fördelar. I Sverige 1994 organiserade jag tillsammans med Gunnel Minett och Lena Kristina Tuulse den första Global Inspiration Conference. En internationell konferens där utbyte av erfarenheter och kunskaper skulle vara ledstjärna. Nätverket IBF bildades den gången och Global Inspiration Conference(GIC) blev en årlig händelse och har nu vandrat jorden runt med ett nytt värdland varje år. Detta blev av stor betydelse inte bara för utveckling av Frigörande Andning. Representanter från många andra andningsskolor har deltagit genom åren. Kunskaps och erfarenhetsutbytet och inte minst de mellanmänskliga kontakterna, har skapat ytterligare möjligheter för spridningen av kvalitativa utvecklingsmetoder med andningen i fokus. Redan 1987 hade jag börjat arbeta utomlands och skaffat mig ett antal internationella samarbetspartner men i och med IBF så växte mitt kontaktnät exponentiellt. Mitt eget arbete berikades och jag fick även tillfälle att berika andra med mina erfarenheter.

Länder som jag arbetat i : Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Estland, Belgien, Frankrike, Italien, Polen och Venezuela.

Exempel på yrkeskategorier som jag undervisat : Personalchefer, partidistriktsrepresentanter,behandlingsassistenter, religionslärare, mentalskötare, gestaltterapeuter, psykoanalytiker, doktorer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, affärskonsulter, företagsledare och psykiatriker.

Exempel på skolor som jag undervisat i som gästlärare :

Ausbildung Transformative Körperpsychoterapie --- i Berlin
Institut für körperorientierte Gestalttherapie und Gestaltpedagogik, Friedberg --- i Berlin
Organisme de Formation Proffessionnelle Continue --- i Paris
Ressources --- i Lyon
Scuola di formazione di Breathwork Counseling --- i Milano
Centro Rebirthing de Venezuela --- i Caracas, Venezuela
Association CENTRE-DO --- i Paris
Pranavision school --- i Wroclaw, Polen

Läs mitt föredrag om Social Integrering (PDF)

 

Länkar

När ett nätverk etablerat sig och börjat verka så kan det med fördel nätverka med andra nätverk.

Rekommenderade Länkar:

Inspiraktiva Andningspedagogutbildning www.inspiraktiva.se

Föreningen för Frigörande Andning www.andning.info
Svenskt nätverk för Andningens utövande.

Gunnel Minett’s kunskapsbas för andning  www.breathwork-science.com

IBF www.ibfnetwork.com
(International Breathwork Foundation). Globalt nätverk för alla som använder sig av andning som redskap för personlig såväl som andlig och social transformation. På professionell och/eller personlig basis. Adresser till kontaktpersoner över hela världen.

ISARP www.isarp.org
(International Society for the Advancement of Respiratory Psychophysiology) Organisationen understödjer och utvecklar forskning om förhållandet mellan andningens psykologi och fysiologi för en ökad kunskap och tillämpning byggd på vetenskapliga kriterier.

Breathwork Europe www.breathwork.be
Massor av intressant info om forskning, artiklar, litteratur, kurser, etc.